Privātuma politika

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju, un likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.
Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt personas datu aizsardzības regulējuma prasību un kārtības ievērošanu.
Mēs aizsargājam Jūsu personisko informāciju un ievērojam konfidencialitāti visā, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim, un sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.
Mēs regulāri sekojam līdzi datu aizsardzības un privātuma jautājumiem, tādēļ šī privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā brīdī. Šajā interneta vietnē tiks publicēta aktuālā privātuma politika. Jebkura privātuma politikas versija, kas publicēta interneta vietnē, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

Ievads.
Personas datus apstrādā SupraMed SIA, kas atrodas Strautu ceļā 25, Jelgavā, LV-3002; reģistrācijas Nr.43603041970. Mūsu darbības ietvaros mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums vislabākos pakalpojumus, iegādājoties preces no supramed.lv
Mēs aizsargāsim Jūsu datus un konfidencialitāti, izmantojot visus spēkā esošos tiesību aktos paredzētos līdzekļus.

Kāds ir Jūsu personas datu vākšanas un izmantošanas mērķis?
Mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, ja:
· Jūs esat devis mums piekrišanu izmantot Jūsu personas datus piedāvājumu un informācijas sūtīšanai;
· tās ir mūsu juridiskās saistības saskaņā ar tiesību aktiem;
· ta sir nepieciešams SupraMed SIA pamatoto interešu īstenošanai.

Ievākto personas datu veidi.
Lai piegādātu preces un nosūtītu jums informāciju, mēs ievācam šādus personas datus:
· vārds, uzvārds
· adrese;
· e-pasta adrese;
· tālrunis;
· dati par no mums pasūtītajiem produktiem.
Attiecībā uz supramed.lv lietotājiem SupraMed SIA neīsteno īpašu personas datu kategoriju vākšanas procedūras.

Kad un kā mēs vācam un izmantojam Jūsu personas datus?
Mēs ievācam un izmantojam personas datus:
· reģistrējot Jūsu klienta kontu;
· pie pasūtījumu saņemšanas un preču piegādes;
· reklamējot preces;
· veicot identifikāciju (sūdzību un pieprasījumu izskatīšanas gadījumā);
· veicot parādu iekasēšanu.
Mēs ievācam datus tieši no Jums vai arī novērojot Jūsu darbības, piemēram, ja Jūs:
· veicat pasūtījumus;
· apmaksājiet mūsu rēķinus;
· sazināties ar mums pa e-pastu.

Mēs saglabājam Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs datu vākšanai vai saskaņā ar tiesību aktiem. Piemēram:
· personalizētie pasūtījumi tiek saglabāti 2 gadus, pēc tam tie ir anonimizēti;
· Neaktīvie klientu konti tiek saglabāti 2 gadus, pēc tam tie tiek dzēsti.

Datu pārsūtīšana trešajām personām.
Lai organizētu preču piegādi, mēs nosūtām Jūsu kontaktinformāciju mūsu piegādes līgumpartneriem.

Jūsu tiesības.
Jūs varat pārskatīt savāktos un izmantotos personas datus, kas attiecās uz Jums, saņemt informāciju par uzglabāšanas laiku un personas datu pārsūtīšanas apjomu trešajām personām.
Jums ir tiesības iesniegt iebildumus par personas datu apstrādi.
Ja Jūs atklājat, ka dati, kurus mēs esam ievākuši par Jums, ir neprecīzi, nepilnīgi vai nepiemēroti, Jums ir tiesības pieprasīt datu grozīšanu vai dzēšanu, ņemot vērā ierobežojumus, kas izriet no spēkā esošiem tiesību aktiem un ar datu apstrādi saistītām tiesībām.
Kontaktinformācija un sūdzību iesniegšana.
Ja Jums ir jautājumi vai ierosinājumi par tiesībām vai procedūrām saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai ja Jums ir sūdzības par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazināties ar mums. Mūsu datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija:
SupraMed SIA
Strautu ceļš 25, Jelgava, LV – 3002
Epasts: [email protected]

Следующая новость

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju, un likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.
Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt personas datu aizsardzības regulējuma prasību un kārtības ievērošanu.
Mēs aizsargājam Jūsu personisko informāciju un ievērojam konfidencialitāti visā, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim, un sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.
Mēs regulāri sekojam līdzi datu aizsardzības un privātuma jautājumiem, tādēļ šī privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā brīdī. Šajā interneta vietnē tiks publicēta aktuālā privātuma politika. Jebkura privātuma politikas versija, kas publicēta interneta vietnē, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

Ievads.
Personas datus apstrādā SupraMed SIA, kas atrodas Strautu ceļā 25, Jelgavā, LV-3002; reģistrācijas Nr.43603041970. Mūsu darbības ietvaros mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums vislabākos pakalpojumus, iegādājoties preces no supramed.lv
Mēs aizsargāsim Jūsu datus un konfidencialitāti, izmantojot visus spēkā esošos tiesību aktos paredzētos līdzekļus.

Kāds ir Jūsu personas datu vākšanas un izmantošanas mērķis?
Mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, ja:
· Jūs esat devis mums piekrišanu izmantot Jūsu personas datus piedāvājumu un informācijas sūtīšanai;
· tās ir mūsu juridiskās saistības saskaņā ar tiesību aktiem;
· ta sir nepieciešams SupraMed SIA pamatoto interešu īstenošanai.

Ievākto personas datu veidi.
Lai piegādātu preces un nosūtītu jums informāciju, mēs ievācam šādus personas datus:
· vārds, uzvārds
· adrese;
· e-pasta adrese;
· tālrunis;
· dati par no mums pasūtītajiem produktiem.
Attiecībā uz supramed.lv lietotājiem SupraMed SIA neīsteno īpašu personas datu kategoriju vākšanas procedūras.

Kad un kā mēs vācam un izmantojam Jūsu personas datus?
Mēs ievācam un izmantojam personas datus:
· reģistrējot Jūsu klienta kontu;
· pie pasūtījumu saņemšanas un preču piegādes;
· reklamējot preces;
· veicot identifikāciju (sūdzību un pieprasījumu izskatīšanas gadījumā);
· veicot parādu iekasēšanu.
Mēs ievācam datus tieši no Jums vai arī novērojot Jūsu darbības, piemēram, ja Jūs:
· veicat pasūtījumus;
· apmaksājiet mūsu rēķinus;
· sazināties ar mums pa e-pastu.

Mēs saglabājam Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs datu vākšanai vai saskaņā ar tiesību aktiem. Piemēram:
· personalizētie pasūtījumi tiek saglabāti 2 gadus, pēc tam tie ir anonimizēti;
· Neaktīvie klientu konti tiek saglabāti 2 gadus, pēc tam tie tiek dzēsti.

Datu pārsūtīšana trešajām personām.
Lai organizētu preču piegādi, mēs nosūtām Jūsu kontaktinformāciju mūsu piegādes līgumpartneriem.

Jūsu tiesības.
Jūs varat pārskatīt savāktos un izmantotos personas datus, kas attiecās uz Jums, saņemt informāciju par uzglabāšanas laiku un personas datu pārsūtīšanas apjomu trešajām personām.
Jums ir tiesības iesniegt iebildumus par personas datu apstrādi.
Ja Jūs atklājat, ka dati, kurus mēs esam ievākuši par Jums, ir neprecīzi, nepilnīgi vai nepiemēroti, Jums ir tiesības pieprasīt datu grozīšanu vai dzēšanu, ņemot vērā ierobežojumus, kas izriet no spēkā esošiem tiesību aktiem un ar datu apstrādi saistītām tiesībām.
Kontaktinformācija un sūdzību iesniegšana.
Ja Jums ir jautājumi vai ierosinājumi par tiesībām vai procedūrām saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai ja Jums ir sūdzības par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazināties ar mums. Mūsu datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija:
SupraMed SIA
Strautu ceļš 25, Jelgava, LV – 3002
Epasts: [email protected]