Preču atgriešanas noteikumi

Atteikuma tiesības tiek realizētas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un 2014.gada 13.jūnija LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”. Pakalpojuma saņēmējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Prece tiek atgriezta neatvērtā oriģinālā iepakojumā un pilnā komplektācijā. Klients informē uzņēmumu SupraMed, SIA par vēlmi atgriezt preci.

Saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktu Pakalpojuma saņēmējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Pakalpojuma saņēmējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

Pakalpojuma saņēmējam pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu prece ir jāatgriež Pakalpojuma sniedzējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

Pakalpojuma sniedzējs naudas atgriešanu Pakalpojuma saņēmējam veic ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas brīža uz kontu, kuru klients izmantojis norēķinoties par preci.

Pakalpojuma saņēmējs apņemas segt visus preces atgriešanas izdevumus, izņemot gadījumus, ja tiek atgriezta nepareizi atsūtīta prece.

Ja atgrieztā prece neatbilst atgriešanas nosacījumiem, nauda Pakalpojuma saņēmējam netiks atgriezta un atgrieztā prece paliks pie Pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs nosūtīs Pakalpojuma saņēmējam atbilstošu paziņojumu uz e-pastu. Pakalpojuma saņēmējam būs jāsedz visi izdevumi par preces atgriešanu Pakalpojuma sniedzējam.

 

Следующая новость

Atteikuma tiesības tiek realizētas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un 2014.gada 13.jūnija LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”. Pakalpojuma saņēmējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Prece tiek atgriezta neatvērtā oriģinālā iepakojumā un pilnā komplektācijā. Klients informē uzņēmumu SupraMed, SIA par vēlmi atgriezt preci.

Saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktu Pakalpojuma saņēmējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Pakalpojuma saņēmējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

Pakalpojuma saņēmējam pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu prece ir jāatgriež Pakalpojuma sniedzējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

Pakalpojuma sniedzējs naudas atgriešanu Pakalpojuma saņēmējam veic ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas brīža uz kontu, kuru klients izmantojis norēķinoties par preci.

Pakalpojuma saņēmējs apņemas segt visus preces atgriešanas izdevumus, izņemot gadījumus, ja tiek atgriezta nepareizi atsūtīta prece.

Ja atgrieztā prece neatbilst atgriešanas nosacījumiem, nauda Pakalpojuma saņēmējam netiks atgriezta un atgrieztā prece paliks pie Pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs nosūtīs Pakalpojuma saņēmējam atbilstošu paziņojumu uz e-pastu. Pakalpojuma saņēmējam būs jāsedz visi izdevumi par preces atgriešanu Pakalpojuma sniedzējam.