Garantija

Visām Interneta veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija, dažādām precēm tā var būt atšķirīga.
Ja ražotājs precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, Likumiskās garantijas ietvaros patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim un tikai mājsaimniecībā.
Juridisku personu pirkumiem garantijas termiņš 12 mēneši
Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
– Pakalpojuma saņēmējs pašrocīgi ir mēģinājis novērst bojājumu un veikt preces remontu;
– uzglabājis preci neatbilstoši uzglabāšanas noteikumiem;
– bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
– ja netiek uzrādīti pirkumu apliecinošu dokumenti.

 

Следующая новость

Visām Interneta veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija, dažādām precēm tā var būt atšķirīga.
Ja ražotājs precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, Likumiskās garantijas ietvaros patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim un tikai mājsaimniecībā.
Juridisku personu pirkumiem garantijas termiņš 12 mēneši
Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
– Pakalpojuma saņēmējs pašrocīgi ir mēģinājis novērst bojājumu un veikt preces remontu;
– uzglabājis preci neatbilstoši uzglabāšanas noteikumiem;
– bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
– ja netiek uzrādīti pirkumu apliecinošu dokumenti.